Login

Zapisz się

Po utworzeniu konta będziesz mógł śledzić swój status płatności, śledzić potwierdzenie, a także możesz ocenić wycieczkę po jej zakończeniu.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data urodzenia*
Email*
Telefon*
Kraj*
* Utworzenie konta oznacza, że ​​zgadzasz się z naszymi Warunkami korzystania z usługi i Ochroną prywatności.
Zaakceptuj wszystkie warunki przed przejściem do następnego kroku

Jesteś już użytkownikiem?

Login

Login

Zapisz się

Po utworzeniu konta będziesz mógł śledzić swój status płatności, śledzić potwierdzenie, a także możesz ocenić wycieczkę po jej zakończeniu.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data urodzenia*
Email*
Telefon*
Kraj*
* Utworzenie konta oznacza, że ​​zgadzasz się z naszymi Warunkami korzystania z usługi i Ochroną prywatności.
Zaakceptuj wszystkie warunki przed przejściem do następnego kroku

Jesteś już użytkownikiem?

Login

Bon 500+

Bon turystyczny to nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19. Wyniesie jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności .

BON TURYSTYCZNY
Jeśli nie wiesz jak będziesz mógł z niego skorzystać przyjdź do nas – Biuro Podróży MAXIM ul. Sobieskiego 1a w Nowym Sączu!!!
Pomożemy Ci utworzyć

  • profil zaufany
  • konto na platformie PUE
  • a następnie aktywować Twój bon!!!

#bonturystyczny #biuropodrozymaxim #biuroturystyczneMaxim #bon500

WYCIECZKI W RAMACH BONU:

30.05.2021 – 30.05.2021 – WARSZAWA I PARK ROZRYWKI SUNTAGO – wyjazd z Nowego Sącza

05.06.2021 – 06.06.2021 – SKARBY DOLNEGO ŚLĄSKA – WROCŁAW – ZAMEK KSIĄŻ – KOMPLEKS RISE – wyjazd z Nowego Sącza

19.06.2021 – 19.06.2021 – BIESZCZADZKA PRZYGODA – Wyjazd z Nowego Sącza

24.06.2021 – 01.07.2021 – BAŁTYCKI WYPOCZYNEK – Dźwirzyno – wyjazd z Nowego Sącza

29.06.2021 – 06.07.2021 – WCZASY W DZWIRZYNIE – BAŁTYCKI WYPOCZYNEK – wyjazd z Nowego Sącza

12.07.2021 – 19.07.2021 – POLSKIE MORZE – Łeba – wyjazd z Nowego Sącza

17.07.2021 – 24.07.2021 – KOLONIA/OBÓZ TANECZNO-SPORTOWY-wyjazd z Nowego Sącza-Krynicy-Muszyny

24.07.2021 – 31.07.2021 – MAZURY – KRAINA TYSIĄCA JEZIOR – wyjazd z Nowego Sącza

08.08.2021 – 08.08.2021 – BIESZCZADZKA PRZYGODA – Wyjazd z Nowego Sącza

12.08.2021 – 15.08.2021 – GIETRZWAŁD – MALBORK – GDAŃSK – TORUŃ – wyjazd z Nowego Sącza

18.08.2021 – 21.08.2021 – ŚWIĘTOKRZYSKA IBIZA – SIELPIA – WYPOCZYNEK – wyjazd z Nowego Sącza

06.11.2021 – 07.11.2021 – WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ – wyjazd z Nowego Sącza

FAQ do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym

Część 1. – pytania od rodziców dzieci, na które przysługuje bon

1. Komu przysługuje bon?

Z bonu turystycznego będzie mogło skorzystać niemal 6,5 miliona polskich dzieci, w tym także dzieci rodziców pracujących za granicą.

Bon będzie przysługiwać osobie, która:

  • w dniu wejścia w życie ustawy będzie mieć przyznane prawo do:
    świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+) lub
  • dodatku wychowawczego w wysokości ww. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

w okresie od wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2021 r. będzie mieć przyznane prawo do świadczenia lub dodatku określonych w pkt 1, na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane takie prawo.
bon będzie przysługiwał również na dzieci, których rodzice pracują za granicą

2. Jaka jest wartość bonu?

Bon w wysokości 500 zł będzie przysługiwać na każde dziecko. W przypadku dziecka niepełnosprawnego osoba uprawniona otrzyma dodatkowy bon również w wysokości 500 zł, czyli otrzyma bony o łącznej wartości 1000 zł.

Bon jest wolny od podatku i nie wlicza się go do wysokości dochodu.

3. W jaki sposób można składać wnioski o bon?

Nie trzeba składać dodatkowych wniosków o przyznanie bonu. Trzeba go będzie jedynie aktywować.

Bon będzie generowany w systemie PUE ZUS. W celu aktywacji bonu konieczne będzie zalogowanie się przez osobę uprawnioną w systemie PUE ZUS (można to zrobić za pomocą profilu zaufanego czy kwalifikowanego podpisu elektronicznego) i potwierdzenie poprawności danych albo dokonanie aktualizacji danych dotyczących adresu poczty elektronicznej i numer telefonu.

Bony, w formie unikalnego, 16-cyfrowego numeru, będą przekazywane za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

4. W jakim terminie wniosek o przyznanie bonu będzie rozpatrzony?

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.

5. Kiedy zostanie wygenerowany bon?

Informacja o możliwości aktywacji bonu zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju.

Obecnie nie jest znana dokładna data, od której będzie można dokonać aktywacji bonu. Jest ona uzależniona od daty uruchomienia funkcjonalności na Portalu Usług Elektronicznych ZUS.

6. W jakiej formie bon będzie wydany?

Bon będzie mieć postać dokumentu elektronicznego w formie unikalnego, 16-cyfrowego numeru. Po aktywacji bonu w systemie PUE ZUS, będzie on przekazany za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

7. Czy bonem można płacić kilka razy?

Za pomocą bonu będzie można dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty bonu.

8. Jaki jest termin ważności bonu?

Bon wygaśnie 31 marca 2022 r.

9. Za jakie usługi można zapłacić bonem?

Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon.

Pamiętaj, że przez imprezę turystyczną należy rozumieć połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. W ten sposób można sfinansować również pobyt dziecka na kolonii czy obozach – harcerskim, sportowym, rekreacyjnym. Może to też być udział w wycieczce organizowanej w Polsce.

10. Gdzie będzie można zapłacić bonem?

Lista podmiotów, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu, będzie publikowana na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. Na liście znajdą się podmioty, które uprzednio zarejestrują się w systemie teleinformatycznym PUE ZUS.

Termin, od którego będzie możliwa rejestracja w systemie teleinformatycznym, zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju. Obecnie nie jest znana data, od której będzie można dokonać rejestracji, a tym samym data publikacji listy.

11. Gdzie będzie udostępniony spis podmiotów przyjmujących płatność za pomocą bonu?

Lista podmiotów, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu, będzie publikowana na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej.

12. Czy za pobyt w hotelu można zapłacić bonem za dzieci i za siebie czy tylko za dzieci?