Login

Zapisz się

Po utworzeniu konta będziesz mógł śledzić swój status płatności, śledzić potwierdzenie, a także możesz ocenić wycieczkę po jej zakończeniu.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data urodzenia*
Email*
Telefon*
Kraj*
* Utworzenie konta oznacza, że ​​zgadzasz się z naszymi Warunkami korzystania z usługi i Ochroną prywatności.
Zaakceptuj wszystkie warunki przed przejściem do następnego kroku

Jesteś już użytkownikiem?

Login

Login

Zapisz się

Po utworzeniu konta będziesz mógł śledzić swój status płatności, śledzić potwierdzenie, a także możesz ocenić wycieczkę po jej zakończeniu.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Data urodzenia*
Email*
Telefon*
Kraj*
* Utworzenie konta oznacza, że ​​zgadzasz się z naszymi Warunkami korzystania z usługi i Ochroną prywatności.
Zaakceptuj wszystkie warunki przed przejściem do następnego kroku

Jesteś już użytkownikiem?

Login

Dokumenty do pobrania

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez Biuro Podróży MAXIM (POBIERZ)

Standardowy formularz informacyjny do umów o udział w imprezie turystycznej oraz pisemne potwierdzenie posiadania gwarancji ubezpieczeniowej (POBIERZ)

Ogólne Warunki Ubezpieczeń oraz Karty Produktów Ubezpieczeń SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.:

 • Imprezy odbywające się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (POBIERZ)
  • Karta Produktu Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (POBIERZ)
 • Imprezy odbywające się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże (POBIERZ)
  • Karta Produktu Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże (POBIERZ)
 • Pozostałe:
  • Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje (POBIERZ)
  • Karta Produktu Ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej Bezpieczne Rezerwacje (POBIERZ)

Wyjazdy na zimowiska / kolonie / obozy młodzieżowe:

 • Karta Uczestnika Zimowiska / Kolonii / Obozu Młodzieżowego (POBIERZ)
 • Uwaga! ORYGINAŁ karty należy dostarczyć do biura nie później niż na 14 dni przed wyjazdem!
 • Oświadczenie Osoby Pełnoletniej – Uczestnika Zimowiska / Kolonii / Obozu Młodzieżowego (POBIERZ)
 • Uwaga! ORYGINAŁ oświadczenia należy dostarczyć do biura niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji!

Vouchery Podarunkowe:

Wykupiłeś wyjazd z naszego biura dla kogoś na prezent? Możemy przygotować dla tej osoby voucher upomnkowy ze spacjalną dedykacją. Poniżej przedstawiamy przykładowe vouchery.

Regulaminy:

 • Regulamin stałego klienta (POBIERZ)
 • Regulamin Karty Dużej Rodziny (POBIERZ)
 • Regulamin Nowosądeckiej Karty Dużej Rodziny (POBIERZ)
 • Regulamin Nowosądeckiej Karty Seniora (POBIERZ)

Pozostałe:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług turystycznych, zmieniająca rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE oraz uchylająca dyrektywę Rady 90/314/EWG (POBIERZ)
 • Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (DZ.U. 2017 poz. 2361, tekst jednolity (POBIERZ)